The Soundtrack Kings - The Tiger OST


The Soundtrack Kings - The Tiger OST

Track List

DISC01

01. 오프닝
02. 질주
03. 불길한 오후
04. 침입자
05. 덫
06. 대호
07. 상심
08. 회한
09. 부정 (父情)
10. 아버지의 땅
11. 대호를 찾아서
12. 분노의 질주
13. 석이
14. 늑대소굴
15. 사라져 버린 석이
16. 아들
17. 석이 죽음
18. 죽음의 부정
19. 작별
20. 아버지와 아들 (Alternative Track)
21. The End

DISC02

01. 오프닝 (Alternative Track)
02. 감시
03. 호랑이 사냥
04. 갈등
05. 옛날 옛적에
06. 부정 (父情 Alternative Track)
07. 마중
08. 아버지와 아들
09. 지켜보다
10. 숲속
11. 철포 회수대
12. 포효하다
13. 습격
14. 부정한 동맹
15. 먼 하늘
16. 지리산 산군
17. 대호와 만덕
18. 서로 바라보다
19. 우리동네
20. 고이 잠들다
21. 새로운 탄생

The Soundtrack Kings - The Tiger OST The Soundtrack Kings - The Tiger OST Reviewed by Jack The Ripper on 18:40:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น